Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego

10 kwietnia w Filii nr 2 odbyło się kolejne wydarzenie w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki: „Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”. Dr Stefan Münch – wielokrotnie odznaczany adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze UMCS specjalizujący się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i problematyki medialnej – wygłosił wykład na temat „Portret artysty w filmach Luchina Viscontiego”.

 Artysta jako „robotnik sztuki” - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu

20 marca w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2024 w Filii nr 2 wystąpiła dr Elżbieta Błotnicka-Mazur z tematem pt. Artysta jako „robotnik sztuki” - Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. W trakcie spotkania prelegentka przedstawiła w niezwykle ciekawy sposób historię Elbląga, rekonstrukcje architektoniczne na postawie źródeł archiwalnych - m.in.: wąskich, średniowiecznych kamienic. Autorka wykładu poruszyła także kwestię przesiedleń w omawiane rejony geograficzne ludzi zza Buga i „Powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych” (tematyka poświęcona tzw. Ziemiom Odzyskanym).

Laureatka konkursu Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2023

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie informuje, że decyzją Okręgowej Kapituły konkursu Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2023 laureatką tego zaszczytnego tytułu została pani Małgorzata Podniesińska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wólce.

MBP Lublin nagrodzona medalem z okazji 550-lecia województwa lubelskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została wyróżniona medalem pamiątkowym „550-lecia Województwa Lubelskiego”. Wręczenie odznaczeń miało miejsce podczas spotkania w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego medal odebrał Dyrektor MBP Lublin Piotr Tokarczuk.

Światowy Dzień Poezji 2024

Jak co roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie razem z czytelnikami obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku święto jest okazją do promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania liryki na całym świecie. Tego dnia poezja królowała pod różnymi postaciami - w naszych filiach można ją było przeczytać, posłuchać, porozmawiać o niej, a nawet samemu zamienić się w twórcę. Za sprawą akcji "Stop! Poezja" poetyckie akcenty pojawiły się również w centrum miasta.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z tegorocznej odsłony Światowego Dnia Poezji!