Rok Botaniki w Biotece

W związku z Rokiem Botaniki niektóre tegoroczne wydarzenia w Biotece odbywały się w nawiązaniu do świata roślin. Świat flory przenika wiele sfer naszego życia, także codziennego.

Z łąki pól

Z okazji Roku Marii Konopnickiej, Bioteka zorganizowała warsztaty skupione wokół jej twórczości. Spotkanie dotyczyło świata roślin w utworach poetyckich pisarki. Uczestnicy wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, a następnie przystąpili do części warsztatowej: wspólnego performatywnego czytania poezji Konopnickiej, która obfituje w motywy roślinne i ich bogatą symbolikę.

Seniorzy z Centrum Usług Socjalnych czytają wspólnie balladę "Lilie". Wydarzenie w ramach XIX Tygodnia Bibliotek, wpisane w obchody "Roku Romantyzmu" w dwusetną rocznicę wydania "Ballad i Romansów".

 

"Mozaikowe obrazy" - wystawa Piotra Maruszaka

Mozaikowe kompozycje autorstwa Piotra Maruszaka z pewnością przyciągną wzrok czytelników, którzy odwiedzą Biotekę w okresie wakacyjnym.

W krainie baśni

W czerwcu Bioteka zaprasza do odwiedzenia wystawy "W krainie baśni".