Rok Botaniki

W ogłoszonej uchwale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" podpisanej przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego czytamy: "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczgólności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne".

 

 

 

 

Rok Józefa Mackiewicza

Uchwałą Sejmu RP przypomniano urodzonego w 1902 roku w Petersburgu Józefa Mackiewicza, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, publicysty i uznanego prozaika. Droga pisarza do krajowego czytelnika była dość długa. Pisarz po II wojnie światowej pozostał aż do śmierci na emigracji. Przedstawiając życie ludzi zamieszkującyh pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, starał się je pokazać na tle przełomowych wydarzeń historycznych.

zdjęcie: Wikimedia Commons

 

 

 

 

 

 

 

Rok Marii Konopnickiej

180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej stała się okazją do uhonorowania jej działalności patriotycznej i dokonań literackich. W uchwale Sejmu przypomniano sylwetkę autorki "Roty" i szeregu utworów skierowanych w szczególności do dzieci oraz zaangażowanych społecznie. Sprzeciw swój wyrażany w literaturze potwierdziła między innymi czynami, protestując przeciwko niemieckim represjom i antypolskiej polityce zaborców.

zdjęcie: wikipedia.org

 

 

 

 

Rok Brunona Schulza

Spośród inicjatyw Senatu RP warto wyróżnić ustanowienie roku 2022 Rokiem Brunona Schulza. Dorobek drohobyczanina zarówno literacki jak i plastyczny skupia na sobie uwagę badaczy całego świata. Stanowi inspirację dla artystów teatru, sztuk wizualnych i filmu. Niezwykła wyobraźnia autora "Sanatorim pod Klepsydrą" sprawiła, że dotychczas jego opowiadania prztłumaczono już na ponad czterdzieści pięć języków.

zdjęcie: Wikimedia Commons

 

 

 

Rok Romantyzmu Polskiego

Dwusetna rocznica ukazania się "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza stała sie pretekstem dla parlamentarzystów do ogłoszenia Roku Polskiego Romantyzmu. Według badaczy epoka ta w sposób dominujący wpłynęła na kształtowanie się tożsamości Polaków. Dorobek wybitnych pisarzy, malarzy i kompozytorów współtworzy kanon wartości, wokół których była przez lata skupiona wspólnota narodu. Przetrwała dzięki nim w warunkach niewoli, a pielęgnacja ich doprowadziła do odzyskania wolności.

Zdjęcie: Pożegnanie powstańca (1866) / Obrazy Artura Grottgera / wikipedia.org/