Fotografie Leszka Machockiego

We wtorkowe przedpołudnie 14 listopada gościliśmy w Filii nr 12 naszych dobrych znajomych ze Środowiskowego Centrum Seniorów na Czechowie. Zaproszeni goście mieli niewątpliwą przyjemność spotkać się i wysłuchać opowieści o fotografii Leszka Machockiego, pasjonata, laureata międzynarodowych konkursów fotograficznych, a jednocześnie naszego czytelnika. Autor drugiej wystawy prezentowanej w naszej bibliotece opowiedział o początkach swojej pasji, pierwszym aparacie, mozolnym zdobywaniu wiedzy i środków chemicznych do swojej ciemni oraz ulubionych formach chwytania w kadr świata.

Podsumowanie działalności kulturalno-oświatowej w Filii Nr 12
Ze względu na trwającą retrokonwersję w naszej bibliotece do lutego 2023 roku działalność edukacyjna z placówkami została bardzo ograniczona, a pod koniec nawet zawieszona. Ku naszej radości od marca ruszyliśmy pełną parą w już skomputeryzowanej bibliotece.