Spotkanie Przy Kawie

Przy Kawie spotkałyśmy się 10 kwietnia 2024 r. w nowej aranżacji czytelni. Wspomniałyśmy bł. Józefa i Wiktorię oraz siedmioro ich dzieci zamordowanych 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu przez żandarmerię niemiecką za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej.

Lublin w fotografiach Tadeusza Ptasińskiego

Tadeusz Ptasiński był mistrzem fotografii, wieloletnim prezesem Fotoklubu „Zamek”. Urodził się w 1925 roku w Jaszczowie. Od 1935 roku mieszkał w Lublinie.

Dawny Siemień i okolice

Instytut Dziedzictwa Historycznego Ziemi Siemieńskiej powstał dzięki zaangażowaniu pana Mateusza Pachuckiego i innych członków zarządu powołanej w tym celu fundacji. Gmina Siemień leży w powiecie parczewskim. Początkowym efektem pracy genealogicznej i badania lokalnej historii była internetowa strona „Dawny Siemień i okolice – historia regionalna”, gdzie prezentowane były dawne fotografie udostępniane przez mieszkańców.

Księgarenka na Miłosnej

Paulina Molicka przyjechała do Filii nr 21 na lubelską promocję literackiego debiutu ze swoją rodziną. Wyjątkowi rodzice dali jej do wspomnianego w powieści plecaka tyle czułości, że ma z czego dziś czerpać, a oni wciąż przy niej, zawsze gotowi być tam, gdzie potrzeba. Byliśmy wszyscy pod wrażeniem więzi rodzinnych i miłości, w której Paulina będzie budowała swój nowy dom, niedługo, latem, po ślubie...

Przy Kawie

Podczas literackiego spotkania Przy Kawie, 24 lutego 2024 roku, nasze Seniorki podjęły dyskusję na temat bohaterów obyczajowych powieści Jolanty Kosowskiej. Towarzyszyła nam kolekcja pachnących zakładek, które powstały specjalnie do książek autorki. Bardzo pomocne okazały się przygotowane cytaty i czytane fragmenty publikacji. Dziękujemy za przemyślenia, którymi zechciałyście się Panie podzielić.