Kultura: krea(k)tywnie! Trening kreatywności dla pracowników instytucji kultury

15 maja 2023 roku w Filii nr 32 (Biblio) odbyło się trzecie szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Wszystko jest szczegółem". O twórczości Wisławy Szymborskiej

11 maja 2023 roku w Filii nr 2 przy ul. Peowiaków 12 pracownicy MBP w Lublinie wysłuchali wykładu dra hab. Aleksandra Wójtowicza "Wszystko jest szczegółem". O twórczości Wisławy Szymborskiej.

Przedstawienie Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy

26 kwietnia 2023 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki odbyła się prelekcja dr hab. Anety Kramiszewskiej o tytule „Przedstawienie Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy. O wędrówkach kontrowersyjnego toposu i skutkach jego obecności”.

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

XX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem: "Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!" trwa od 8 do 15 maja. Autorką hasła jest Jolanta Poważyńska z Koła SBP w Wałbrzychu.

Zapraszamy do naszych Filii na przygotowane z tej okazji wydarzenia, a poniżej - na relację z tych, które już są za nami.

Odkryj swój biegun! Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży

Kolejne szkolenie w ramach bloku ogólnego projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się 26 kwietnia 2023 r. ponownie w Filii nr 32 (Biblio). Agata Warywoda poprowadziła warsztaty pt. "Odkryj swój biegun! Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży".