Polskie symbole narodowe

Z okazji Roku Józefa Wybickiego Filia nr 36 zaprasza na wystawę "Polskie symbole narodowe". Za jej pośrednictwem możemy utrwalić wiedzę o historii polskiego godła, barw narodowych oraz hymnu.

Prelekcja o Józefie Wybickim

Wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" rozpoczęło się spotkanie o Józefie Wybickim oraz historii polskich symboli narodowych.

Warsztaty tworzenia filcowych zakładek

W czasie czwartkowych warsztatów seniorzy z Klubu Felin szyli filcowe zakładki do książek.

Bruno Schulz. Grafik, pisarz, geniusz

Z okazji Roku Brunona Schulza w Filii nr 36 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Akademii Seniora. Prelekcję o życiu artysty "Bruno Schulz. Grafik, pisarz, geniusz" wygłosiła pani Elżbieta Nawrocka.

Taneczne pożegnanie wakacji
Centrum Wolontariatu Kulturalnego "Mały DK" Felin prowadzone przez Grzegorza Gryzio zorganizowało na terenie Filii nr 36 taneczne pożegnanie wakacji.