5 lat Biblioteki na Poziomie

12 maja 2023 roku Biblioteka na Poziomie świętowała Jubileusz 5-lecia. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób. Jubileuszowi towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: jednej prezentującej na zdjęciach działalność biblioteki na przestrzeni pięciu lat i drugiej, na której znalazły się prace uczestników zajęć cyklicznych ("Szkatułka", "Pracownia na poziomie", "Plastyka na poziomie").

Kultura: krea(k)tywnie! Trening kreatywności dla pracowników instytucji kultury

15 maja 2023 roku w Filii nr 32 (Biblio) odbyło się trzecie szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i bibliotekarzy z powiatu lubelskiego, w ramach projektu „LublinIsYouth! Bibliotekarze i młodzież - wspólnota doświadczeń!”, który uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

XX edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem: "Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!" trwa od 8 do 15 maja. Autorką hasła jest Jolanta Poważyńska z Koła SBP w Wałbrzychu.

Zapraszamy do naszych Filii na przygotowane z tej okazji wydarzenia, a poniżej - na relację z tych, które już są za nami.

"Wszystko jest szczegółem". O twórczości Wisławy Szymborskiej

11 maja 2023 roku w Filii nr 2 przy ul. Peowiaków 12 pracownicy MBP w Lublinie wysłuchali wykładu dra hab. Aleksandra Wójtowicza "Wszystko jest szczegółem". O twórczości Wisławy Szymborskiej.

Przedstawienie Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy

26 kwietnia 2023 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki odbyła się prelekcja dr hab. Anety Kramiszewskiej o tytule „Przedstawienie Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy. O wędrówkach kontrowersyjnego toposu i skutkach jego obecności”.