Dwie osoby oglądające prelekcję i prowadząca

W ramach obchodów Roku kardynała Stefana Wyszyńskiego Filia nr 36 zaprosiła seniorów na prelekcję i prezentację multimedialną "Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia".
Uczestnicy spotkania obejrzeli również film o życiu i działalności prymasa.
Prowadzenie: Elżbieta Nawrocka