Seniorzy oglądają prezentację

Listopad to czas, kiedy wspominamy naszych bliskich zmarłych. Zwyczaj ten jest popularny na całym świecie, lecz każdy kraj ma odmienne tradycje. 5 listopada Filia nr 36 zaprosiła członków Akademii Seniora do wysłuchania prelekcji i obejrzenia prezentacji multimedialnej "Święto zmarłych w różnych kulturach".
Prowadzenie: Elżbieta Nawrocka

 

Kobieta mówiąca do siedzących seniorów
Seniorzy oglądający prelekcję