Seniorzy siedzący w kółku na krzesłach

Po wakacyjnej przewie Klub Seniora "Felin" wznowił działalność.
W sierpniu seniorzy wykonywali ćwiczenia z użyciem sylogizmów oraz wyodrębnianiem figur z przestrzeni, pracowali z tekstem i ćwiczyli kreatywność.
W wrześniu, oprócz ćwiczeń umysłowych, zadań matematycznych oraz językowych członkowie klubu uczestniczyli też w projekcji filmowej i słuchali piosenek w wykonaniu pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia. Spotkania te prowadził psycholog i muzykolog, pan Tomasz Kopacz.

 Seniorzy wzięli też udział w warsztatach artystycznych, które prowadziła pani Iwona Wac. Wykonywali makramy oraz ćwiczyli kreatywność w czasie zajęć "Rysunek - dziedzina sztuki. Historia powstania ołówka".
Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek od 10.30-13.30.
Natomiast we wtorki od 10.00-12.00 spragnieni ruchu seniorzy mogą ćwiczyć ciało wraz z panem Krzysztofem Lalakiem.
Spotkania Klubu "Felin" oraz zajęcia z gimnastyki odbywają się w ramach działań Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

 

Seniorzy podczas zajęć plastycznych
Seniorzy podczas prelekcji
Seniorzy podczas ćwiczeń
Seniorzy podczas zajęć