20200211 F37 fonoholizm

Do końca lutego w Filii nr 37 można podziwiać prace plastyczne oraz plakaty poświęcone zagrożeniom internetowym, wykonane przez uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie. Prace ukazują szereg zagrożeń, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się w sieci. Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy.
Magdalena Szymańska

20200129 F37 magiczna ponikwoda

W styczniu w Filii nr 37 zrealizowany został projekt „Magiczna Ponikwoda”, który był prowadzony przy współpracy z Ośrodkiem Edukacji Artystycznej. W trakcie warsztatów fotograficznych zorganizowanych w ramach projektu nasi czytelnicy mieli okazję bliżej zapoznać się z techniką fotografii. Uczestnicy wykonywali zdjęcia telefonami, dzięki czemu mogli odkryć ich nowe funkcje i możliwości.

20191205 F37 madeja

Do końca grudnia w Filii nr 37 można oglądać "Wystawę ilustracji do bajek" Izabeli Madeja, ilustratorki i plastyczki pochodzącej z Lubelszczyzny.

Stanisław Witkiewicz - malarz, pisarz, twórca stylu zakopiańskiego

Stanisław Witkiewicz - polski malarz i teoretyk sztuki, pisarz, myśliciel, krytyk literacko-artystyczny, architekt, twórca stylu zakopiańskiego. Człowiek wielu talentów, jedna z największych osobowości polskiej kultury przełomu XIX i XX wieku. W styczniu w Filii nr 37 można podziwiać wystawę przedstawiająca twórczość tego wspaniałego artysty.

Magdalena Szymańska

Jesienne warsztaty plastyczne

W jesiennych warsztatach plastycznych zorganizowanych w Filii nr 37 uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie.