W jesiennych warsztatach plastycznych zorganizowanych w Filii nr 37 uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie.

 

W trakcie zajęć wspólnie z uczestnikami opowiadaliśmy o zaobserwowanych zmianach, które zaszły w przyrodzie wraz z pojawieniem się jesieni. Wysłuchaliśmy również kilka jesiennych wierszy autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. Podczas zajęć plastycznych wykonaliśmy kolorowe jesienne kolaże.

Magdalena Szymańska-Mazurek

Kolaż pięciu zdjęć, dzieci słuchają czytania
Kolaż z czterech zdjęć dzieci przy artystycznej pracy
Kolaż ośmiu zdjęć powstałych prac
Wiewiórka narysowana kredkami
Osiem rysunków dziecięcych leżących na stole