Za nami kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem gościliśmy uczniów z V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy postanowili walczyć z hejtem. Sposobem na to jest projekt „Czarna Owca” obejmujący cykl spotkań, podczas których specjaliści i sama młodzież szukają sposobu, żeby zarówno zabezpieczyć się przed hejtem, jak i pomóc ofiarom prześladowań.

Gościem naszego spotkania był pan Mariusz Krawczyński, który mówił, czym jest cyberprzemoc oraz jak się przed nią bronić.
Ważnym sposobem na obronę przed hejtem jest samorozwój, samoświadomość a pomocne mogą być tu książki z dziedziny psychologii, po które zapraszamy do wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu.

 

 

Spotkanie Dyskusyjnegi Klubu Książki w ramach projektu Czarna Owca
Kierownik Filii nr 6 Jadwiga Skórska i uczniowie z V LO otwierają spotkanie DKK poświęcone ochronie przed hejtem
Gość spotkania Mariusz Krawczyński opowiada o zjawisku cyberprzemocy
Goście zgromadzeni na spotkaniu we wnętrzu Bioteki