Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
Koncertu Laureatów
XV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
z dnia 21 listopada 2022 roku.

 

 

 

Jury w składzie: Roma Drozdówna, Mieczysław Wojtas, Daniel Salman, po wysłuchaniu 10 recytatorów i recytatorek w dwóch kategoriach wiekowych postanowiło nagrodzić:

 

- w kategorii szkół podstawowych:
I nagroda Marta Tkaczyk - Szkoła Podstawowa nr 58, Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

II nagroda Izabela Kruczyńska - Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

III nagrodaMikołaj Ciupera - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

w kategorii szkół ponadpodstawowych:
I nagroda Emilia Marzec - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

II nagrodaDaria Skubiszewska - Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

III nagrodaJulia Pracownik - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie

 

- wyróżnienia: Bartłomiej Olchawa, Aleksandra Nawara, Karolina Julia Jatczak, Alicja Szwedo

Nagrodę Publiczności w tajnym głosowaniu większością głosów przyznano Darii Skubiszewskiej

Jury dziękuje recytatorom za udział w koncercie laureatów XV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego oraz nauczycielom i instruktorom za przygotowanie ich do prezentacji konkursowej. Jury zachęca młodych pasjonatów literatury i miłośników pięknej polszczyzny do wnikliwszej, pogłębionej analizy wybieranych do konkursu tekstów poetyckich.
Doceniamy pracę w zmierzeniu się z trudną literaturą zarówno pod względem formy, stylistyki oraz wartości myślowej prezentowanej poezji. Jury serdecznie dziękuje organizatorom za bardzo sprawne przeprowadzenie imprezy
i stworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery wśród uczestników konkursu.

Protokół podpisali:

Roma Drozdówna,

Mieczysław Wojtas,

Daniel Salman

 

Jurorzy i publiczność zgromadzeni podczas finału konkursu recytatorskiego
Jury w składzie - od lewej: Daniel Salman, Roma Drozdówna, Mieczysław Wojtas
Prowadząca i współorganizatorka konkursu, Beata Wijatkowska
Publiczność finału XV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego
Recytatorka Izabela Kruczyńska
Beata Wijatkowska zapowiada występ kolejnej osoby
Recytator Mikołaj Ciupera
Recytatorka Marta Tkaczyk
Recytator Bartłomiej Olchawa
Recytatorka Julia Pracownik
Recytatorka Aleksandra Nawara
Recytatorka Daria Skubiszewska
Recytatorka Emilia Marzec
Recytatorka Karolina Julia Jatczak
Recytatorka Alicja Szwedo
Fragment występu Teatru Panopticum
Fragment występu Teatru Panopticum
Fragment występu Teatru Panopticum
Współorganizator konkursu Dariusz Jóźwik i pianista Teatru Panopticum Piotr Tesarowicz
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Finalistki konkursu recytatorskiego
Juror konkursu - Mieczysław Wojtas
Daria Skubiszewska - laureatka drugiego miejsca i nagrody publiczności