20200228 F29 zajecia dzieci

W lutym w Filii nr 29 odbyło się kilka ciekawych spotkań literackich i plastycznych. Poznawaliśmy nową technikę - linoryt. Dzieci najpierw przygotowywały obrazki, które później za pomocą farby odbijały na kartce.

 Z okazji Światowego Dnia Kota stworzyliśmy cudowne portrety naszych zwierzaków, innym razem wyczarowaliśmy włóczkowe wróżki, zrobiliśmy kolorowe słonie inspirując się postacią książkowego Elmera. Jednego dnia bibliotekę opanowały również wesołe pingwiny, które bardzo lubią pływać w mroźnym oceanie.

Dziecko wykleja plasteliną
Kot z gazet
Wyklejany pingwin
Dzieci pracują nad wizerunkami słoni
Lalki z włóczki
cztery lalki z włóczki