20200221 F29 klub

Podczas lutowego spotkania w Klubie Książki w Filii nr 29 rozmawialiśmy na temat twórczości Leopolda Tyrmanda, któremu poświęcony jest rok 2020. Zastanawialiśmy się nad źródłem jego żywej wciąż legendy i doszliśmy do wniosku, że nas jednak nie porywa. W marcu natomiast zetkniemy się z reportażami Ewy Winnickiej. Zapraszamy!