24 kwietnia 2024 roku w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie odbyło się drugie spotkanie edukacyjne dla młodzieży w ramach projektu „Pieniądze bez tabu” dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” - II Edycja. Spotkanie „Jak zostać bogatym. Od oszczędzania do inwestowania” poprowadził Kamil Paszko, student Zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, członek Koła Naukowego Ekonomistów oraz Koła Naukowego Zarządzania i Marketingu.

Podczas spotkania prowadzący poruszył temat mądrego oszczędzania i inwestowania. Wyjaśnił zależności panujące pomiędzy ryzykiem i zyskiem, zdefiniował różne produkty finansowe m. in. lokaty, akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze indeksowe i ETFy, kryptowaluty oraz inne jednostki funduszy inwestycyjnych. Opowiedział o cyklu życia dochodów, poduszce finansowej, planowaniu wydatków, dywersyfikacji oraz reinwestycji. Wyjaśnił też zasady doboru odpowiedniej formy inwestowania uwzględniając towarzyszące im ryzyko.

Spotkanie było dobrą okazją do pogłębienia przez młodzież wiedzy na temat odpowiedzialnego dysponowania pieniędzmi, oszczędzania i przeznaczania ich na konkretny cel.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” - II Edycja”

 

LOGO_EMPIRIA.jpg

 

Organizatorka warsztatów przedstawia prowadzącego warsztaty
Prowadzący opowiada o formach oszczędzania
Młodzież licealna podczas warsztatów
Fragment warsztatów w bibliotece
Uczestniczka warsztatów przysłuchuje się słowom prowadzącego
Prowadzący podczas warsztatów, na slajdzie pytanie: "Jak faktycznie oszczędzać pieniądze?"
Młodzi ludzie podnoszą ręce w górę
Fragment warsztatów - na wyświetlaczu slajd z napisem "Nieruchomości"
Prowadzący warsztaty prezentuje slajd przedstawiający alternatywne formy inwestowania
Warsztaty z perspektywy siedzącej w półkolu uczestniczki
Dyrektor Liceum nr XIX podczas warsztatów
Młodzież rozmawia z prowadzącym warsztaty
Prowadzący warsztaty Kamil Paszko
Prowadzący warsztaty rozmawia z uczniami
Prowadzący zapisuje liczby na arkuszu papieru
Dyrektor Liceum zadaje pytanie prowadzącemu warsztaty
Uczestnicy warsztatów zgromadzeni we wnętrzu Filii nr 2
Prowadzący i uczestnicy warsztatów podczas wymiany informacji
Fragment warsztatów - plansza z danymi statystycznymi: "Ile Polacy oszczędzają?"
Młodzież w wieku licealnym uczestnicząca w warsztatach