11 maja 2023 roku w Filii nr 2 przy ul. Peowiaków 12 pracownicy MBP w Lublinie wysłuchali wykładu dra hab. Aleksandra Wójtowicza "Wszystko jest szczegółem". O twórczości Wisławy Szymborskiej.

Dr hab. Aleksander Wójtowicz jest historykiem literatury w katedrze Literatury Współczesnej i Kultury Polskiej UMCS. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół twórczości piśmienniczej XX i XXI wieku. W swoim dorobku ma liczne publikacje i artykuły, które mogli przeczytać m.in. czytelnicy “Pamiętnika Literackiego”, “Ruchu Literackiego”, “Tekstów Drugich”, “Kwartalnika Filmowego”, a także lubelskiego “Akcentu”. Od 2020 roku kieruje Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza. 

Słuchacze poznali zarówno znane, jak i mniej oczywiste aspekty poezji Wisławy Szymborskiej. Prezentując fotografie wybranych rękopisów autorki, które na co dzień można oglądać w zbiorach Muzeum Czechowicza, dr Aleksander Wójtowicz zwrócił uwagę na złożoność i oryginalność jej wierszy. Wskazał także na odrębność twórczości Szymborskiej - oprócz debiutu silnie osadzonego w okresie socrealizmu, za co przyszło jej po latach mierzyć się z głosami krytyki - autorka tworzyła poza głównymi nurtami literackimi, skutecznie wymykając się schematom. Nie unikała natomiast stawiania pytań, manifestowania niepewności, a jej szacunek wobec słów: “nie wiem” został przez nią wyrażony m.in. podczas odczytu noblowskiego.

W trakcie wykładu nie mogło zabraknąć komentarza do tak zwanej “tragedii sztokholmskiej”, czyli żartobliwie nazywanych przez samą Szymborską okoliczności otrzymania przez nią literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Nagły wzrost popularności na całym świecie, prestiż i ranga wydarzenia, a przede wszystkim związane z nim zamieszanie medialne, kosztowały poetkę wiele stresu. Oczom uczestników wykładu ukazało się m.in. charakterystyczne zdjęcie Szymborskiej podczas gali wręczenia Nagrody Nobla, uwieczniające poetkę w tłumie gości wypuszczającą w powietrze dym z papierosa.

Profesor Wójtowicz przypomniał również pasję Szymborskiej do kolaży, za pośrednictwem której manifestowała się słabość poetki do kiczu, ale również niebanalne poczucie humoru. Cięty język i błyskotliwość zdradzają także jej limeryki, moskaliki oraz lepieje, które powstawały w ramach żartu i bezpretensjonalnej intelektualnej rozrywki.

Prelekcja odbyła się w ramach obchodów XX Tygodnia Bibliotek "Moja, Twoja, Nasza - BIBLIOTEKA!" i Roku Wisławy Szymborskiej.

 

Dr hab. Aleksander Wójtowicz podczas wykładu
Dyrektor MBP Lublin Renata Filipiak zapowiada wykład i przedstawia prof. Wójtowicza
Pracownice MBP Lublin podczas wykładu
Dr hab. Aleksander Wójtowicz
Prowadzący wykład prezentuje jeden z rękopisów Wisławy Szymborskiej
Dyrektor MBP Lublin Renata Filipiak podczas wykładu
Dr hab. Wójtowicz czyta fragment wiersza Szymborskiej podczas wykładu
Slajd przedstawiający słynne zdjęcie Szymborskiej palącej papierosa w tłumie podczas ceremonii wręczenia Nagrody Nobla
Słuchacze wykładu poświęconego Wisławie Szymborskiej
Dr hab. Wójtowicz podczas wykładu
Bibliotekarze podczas wykładu
Dyrektor Renata Filipiak wręcza upominek wykładowcy w ramach podziękowania