Poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00

Sobota:  9:00 - 14:00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia ogólna dla wszystkich grup wiekowych

Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu

Filia ze zbiorami audiowizualnymi i elektronicznymi

Pracownik używa SJM - System Języka Migowego

Filia częściowo przystosowana do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami (stanowisko komputerowe z kontrastową klawiaturą i Big Trackiem, sześć odtwarzaczy plików dźwiękowych "Czytak" oraz książki w formacie Daisy)

W filii funkcjonuje PLANT SWAP - punkt wymiany roślin

Działania cykliczne:

Bibliokoderzy
Klub Młodych Tłumaczy
Kółko Plastyczne

Strona Facebook

Strona Instagram

 

 

 

 

poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek - 10.00 - 16.00
sobota - 9.00 - 14.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia dla dorosłych
Oddział dla dzieci
Oddział zbiorów audiowizualnych i elektronicznych
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu

 

 W filii można wziąć udział w Zakręconej Akcji i oddać plastikowe nakrętki na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 

 

 

poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek - 10.00 - 16.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia dla dorosłych
Oddział dla dzieci
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Pracownik używa PJM - Polskiego Języka Migowego
Punkt dzielnicowej informacji o mieście i regionie
Punkt informacji o mieście partnerskim - Poniewież, Litwa

Miejsce Przyjazne Seniorom

 

Cykliczne działania filii:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Readcom
Warsztaty komputerowe dla seniorów

 

W filii można wziąć udział w Zakręconej Akcji i oddać plastikowe nakrętki na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Strona  Facebooka

 

 

poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00
wtorek - 10.00 - 16.00
czwartek - 12.00 - 16.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia dla dorosłych
Oddział dla dzieci
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu

 

 

 

poniedziałek - piątek - 8.00 - 15.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia dla dorosłych
Oddział dla dzieciOddział zbiorów audiowizualnych i elektronicznych
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Pracownik używa SJM - System Języka Migowego
Filia przystosowana do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami

 

 W filii można wziąć udział w Zakręconej Akcji i oddać plastikowe nakrętki na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.