poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00

wtorek - 10.00 - 16.00

czwartek - 12.00 - 16.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia ogólna dla wszystkich grup wiekowych
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Punkt dzielnicowej informacji o mieście i regionie
Punkt informacji o mieście partnerskim - Starobielsk, Ukraina

Miejsce Przyjazne Seniorom

 

Cykliczne działania filii:
Literackie spotkania Przy Kawie
Wykłady genealogiczne

Strona Facebooka