poniedziałek, środa, piątek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek - 10.00 - 16.00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia ogólna dla wszystkich grup wiekowych
Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Punkt dzielnicowej informacji o mieście i regionie
Punkt informacji o mieście partnerskim - Starobielsk, Ukraina

Miejsce Przyjazne Seniorom

 

Cykliczne działania filii:
Przyjaciółki Staromiejskiej - biblioteczne spotkania w kręgu kultury
Literatura jest piękna
Ze świata czterech stron

 

Strona Facebooka