Poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00

Sobota:  9:00 - 14:00

 

W ofercie:
Wypożyczalnia ogólna dla wszystkich grup wiekowych

Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu

Filia ze zbiorami audiowizualnymi i elektronicznymi

Pracownik używa SJM - System Języka Migowego

Filia częściowo przystosowana do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami (stanowisko komputerowe z kontrastową klawiaturą i Big Trackiem, sześć odtwarzaczy plików dźwiękowych "Czytak" oraz książki w formacie Daisy)

W filii funkcjonuje PLANT SWAP - punkt wymiany roślin

Działania cykliczne:

Bibliokoderzy
Klub Młodych Tłumaczy
Kółko Plastyczne

Strona Facebook

Strona Instagram