Events on środa, 9 czerwiec 2021

lista wydarzeń

PRZYWRACAMY WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU!

wtorek, 01 czerwiec 2021 - poniedziałek, 12 lipiec 2021

Lublin Inne

Od 10 czerwca (czwartek) w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
przywracamy wolny dostęp do księgozbioru
w reżimie sanitarno - epidemiologicznym
z zachowaniem obowiązku:


dezynfekcji rąk
zakrywania ust i nosa
zachowania dystansu (1,5 - 2 m)
zachowania limitu osób (1 osoba na 10 m2)

Niedostępne pozostają:
czytelnie
stanowiska komputerowe

Szczegóły wydarzenia

”Krytyka jako interwencja” - wokół książki Ernsta van Alphena.

środa, 09 czerwiec 2021 05:00 pm

Inne
Szanowni Państwo,
z przyczyn od nas niezależnych dzisiejszy wykład Magdaleny Linkowskiej udostępnimy w piątek - 11 czerwca 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS zaprasza na XII edycję otwartych wykładów z historii sztuki. pt. "Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta". Ostatni wykład w tej edycji przedstawi Magdalena Linkowska pt. ”Krytyka jako interwencja - wokół książki Ernsta van Alphena."

Szczegóły wydarzenia