1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Kontakt z MBP możliwy jest:
• pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
• numerem telefonu: 81-466-62-00
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej: MBP).
2. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) MBP informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest również Facebook Ireland Ltd (dalej jako: Facebook).
Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-210/16.
3. Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach Fanpage MBP będą przetwarzane przez MBP w celu realizacji prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności MBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez MBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. MBP w ramach prowadzenia Fanpage MBP częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.
4.1. W zakresie, w jakim MBP pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Fanpage oraz strony internetowej MBP nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda Fanpage lub stronę internetową MBP, nie podejmując interakcji z nimi np. za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj” na Facebooku).
4.2. W zakresie, w jakim MBP pozyskuje dane Użytkowników z profili w portalu społecznościowym Facebook Użytkowników, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone przez Użytkownika w jego profilu w portalu Facebook, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że MBP będzie mogło zapoznawać się z nimi. Dane te MBP będzie uzyskiwał od Facebook w oparciu o zgodę Użytkownika (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie Użytkownika, tj. użycie przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj”) lub w trybie pozyskiwania danych w sposób oczywiście upublicznionych. MBP może również uzyskiwać dane o Użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez MBP mogą być dostawcy usług zaopatrujący MBP w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających MBP (w tym: kancelarie prawne, windykacje).
Dane gromadzone przez MBP za pomocą Fanpage będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym Facebook zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG (dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).
Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników Fanpage jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że MBP nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Fanpage MBP okolicznościach) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na Fanpage.
6. MBP informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które MBP może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może usunąć swoje dane samodzielnie, poprzez edycję własnego profilu w portalu społecznościowym Facebook (w tym zmianę ustawień prywatności).
8. Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez MBP narusza przepisy RODO.
9. Jednocześnie MBP informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę Użytkownika, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Ponieważ w ramach współpracy MBP z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i MBP w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
11. Zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez MBP zostały określone w naszej Polityce Prywatności.