Obraz: Nauczycielka z dziećmi

Filie MBP prowadzą bogatą działalnośc kulturalno-edukacyjną dla najmłodszych czytelników. Są to lekcje biblioteczne, konkursy, prelekcje, pokazy filmowe, specjalistyczne zajęcia edukacyjne (np. z robotyki czy wiedzy o filmie i teatrze). Najmłodsi mogą brać udział w Szeptankach - cyklu zajęć dla małych dzieci i ich opiekunów. Współpracujemy z Fundacją Sztukmistrze oraz Fundacją Hesperos.