logo
  Szanowni Czytelnicy

Serdecznie zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, która została uruchomiona w dniu 19 maja 2015 roku.
Założeniem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jest jak najszersza współpraca bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów      cyfrowych oraz powszechnego dostępu do nich na wspólnej platformie internetowej. LBW przyczynia się do upowszechniania danych, szybkiego i szerokiego dostępu do zgromadzonego przez partnerów bogactwa wiedzy i unikatowych egzemplarzy dzieł, które ze względu na swą wartość historyczną, wiek czy rzadkość występowania nie są osiągalne dla szerszego odbiorcy. Ma służyć również rozwojowi społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny.
Uruchomienie multiwyszukiwarki jest końcowym elementem Projektu LBW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest Miasto Lublin
Jako partnerzy w projekcie uczestniczą:
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
Książnica Zamojska
Miasto Zamość

Wyszukiwarka portalu LBW pomaga rozwijać, zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania oraz proponuje „inteligentnie” filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system umożliwia wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się będą mieli dostęp do półki elektronicznej, gdzie będzie istniała możliwość zachowania wyników swoich wyszukiwań, gromadzenia bibliografii itd.

LBW zawiera:
* Katalogi kartkowe Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w tym publikacje ze zbiorów specjalnych, czasopism XIX wiecznych, także carskich, dokumentów życia społecznego i materiałów dotyczących Ziemi Lubelskiej i Kresów Wschodnich. Zaprezentowany został także w wyborze księgozbiór teologiczny, który wyróżnia Bibliotekę KUL spośród bibliotek uniwersyteckich w kraju.

* Biblioteka Cyfrowa UMCS wprowadziła 333 starodruki, 255 obiekty ikonograficzne, 189 pozycji kartograficznych, 202 tytuły czasopism oraz książki z XIX i początku XX wieku zagrożone zniszczeniem ze względu na wykorzystywany w produkcji kwaśny papier (podręczniki akademickie, literatura naukowa z zakresu historii, prawa, filozofii, polityki, literatura piękna, podręczniki szkolne stanowiące materiał do badań historycznych).

* Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” zdigitalizował 21 816 sztuk materiałów ikonograficznych oraz 100 000 stron gazet i czasopism regionalnych. Zdigitalizowane zbiory to przede wszystkim materiały przekazane w depozyt Ośrodkowi, będące własnością „Kuriera Lubelskiego” (Polskapresse S.A.) - część archiwum wydań papierowych gazety „Kurier Lubelski” obejmującej roczniki z lat 1950-1990, skany negatywów pochodzące z archiwum „Kuriera Lubelskiego”, wykonane po 1945 r. (część archiwum fotograficznego z lat 1950-1990, także materiały nigdy niepublikowane) oraz Kwartalnik Literacki „Kresy”.

* Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego zdigitalizowała 77 000 stron z wybranych czasopism ze zbiorów Biblioteki Głównej UM. Są to czasopisma medyczne z końca XIX i początku XX wieku. W pracowni digitalizacji trwa skanowanie starodruków medycznych - pierwsze w kolejności zdigitalizowano najcenniejsze pozycje z tego zasobu np. Elizabeth Blackwell Herbarium selectum sive collectio stripium quae in pharmacopoliis ad medicum (Norimbbergae 1747), czy Rada dla pospolstwa względem zdrowia jego (Warszawa 1773).

* Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego zdigitalizowała 860 000 stron publikacji ze zbiorów, w tym inkunabuły, starodruki XIX-wieczne i z początku XX w., opatrzone nierzadko odręcznymi notatkami, autografami, bądź interesujące ze względu na proweniencję. Na uwagę zasługują także czasopisma, przede wszystkim dzienniki lubelskie z początku ubiegłego wieku.

* Ponieważ projekt LBW zakładał jak najszerszą współpracę bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych, a także mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu także Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie będzie udostępniała użytkownikom na wspólnej platformie katalogi elektroniczne swoich 40  filii. Dla użytkowników oznacza to jeszcze jeden punkt dostępu do informacji o zbiorach MBP.

* Jeśli chodzi o Miasto Zamość i Książnicę Zamojską - to w ramach projektu poddano zabiegom pielęgnacyjnym księgozbiór, zeskanowano 600 000 stron. Zbiory poddane pielęgnacji i digitalizacji pochodzą z „Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich” - są to starodruki z XVI, XVII, XVIII w., stanowiące cenny zbiór dziedzictwa narodowego, związany z biblioteką Akademii Zamojskiej oraz Biblioteką Ordynacji Zamoyskich.