Biografistki: Spotkanie z Olgą Wiechnik / 23 maja

Adres:

Filia nr 2 MBP Lublin
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

Wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Olgą Wiechnik wokół książki „Posełki. Osiem pierwszych kobiet”, które odbędzie się w ramach cyklu "Biografistki".

23 maja 2024 r., godz. 18.00 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

Spotkanie poprowadzi Joanna Rańczuk.

 

Olga Wiechnik - dziennikarka i redaktorka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszwskim oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Publikowała m.in. w "Przekroju", "Malemenie", "Twoim Stylu" i "Pani". W 2019 roku ukazała się jej debiutancka książka opisująca polskie parlamentarzystki II RP "Posełki. Osiem pierwszym kobiet" (Wyd. drugie 2023). W 2023 roku opublikowała drugi reportaż historyczny "Platerówki? Boże broń! Kobiety, wojna i powojnie". Obydwa tytuły ukazały się w Wydawnictwie Poznańskim.

 

"Sto lat temu Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze. Do Sejmu Ustawodawczego, który miał na nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442 mężczyzn i 8 kobiet – była wśród nich Moraczewska. Nazywano je posełkami albo posełkiniami, czasem poślicami. Wywodziły się z różnych środowisk, ale – często wbrew swoim partiom – działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne dla kobiet. Nie mają swoich ulic, nie mają pomników, nie uczy się o nich w szkołach. Kim były posełki, o co walczyły i jakie poniosły koszty tej walki?"

 

Kobietom nie podarowano praw. Wywalczyły je same. Były żywe, prawdziwe, pełnokrwiste. Miały imiona, nazwiska, swoje historie, które starannie chciano wymazać. Ta świetnie napisana książka Olgi Wiechnik nam je przywraca.
Prof. Monika Płatek

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa „Gorset i dynamit” przygotowana przez Biuro „Niepodległa” prezentująca sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich współmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry Piłsudskiej 2023.

W proces odbudowy II Rzeczypospolitej włączyły się Polki. Dzięki determinacji, uporowi, często wbrew opinii społecznej czy zdaniu bliskich realizowały swoje postulaty i cele, uniwersalne i ponadczasowe. Aleksandra Piłsudska, Maria Bartel, Elżbieta Korfanty, Cezaria Jędrzejewicz, Helena Paderewska, Zofia Moraczewska, Michalina Mościcka – to żony mężów stanu, prezydentów i premierów II RP, które poświęcały się nie tylko realizowaniu potrzeb osobistych, ale jako równorzędne zadanie traktowały dbanie o swoją, tak ogromnym kosztem wywalczoną, wolną i niepodległą Ojczyznę.

 

PLAKAT_WIECHNIK.jpg


Mapa