William Blake: artysta-wizjoner / 13 grudnia

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na wykład Jacka Jaźwierskiego pt. "William Blake: artysta-wizjoner" w ramach XV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Artysta jako geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner"

13 grudnia, godz. 17.30 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

 

Natchniony geniusz sięgający wyobraźnią wieczności, artysta-kapłan objawiający ludzkości prawdy dostępne tylko jego wizji, odrzucony samotnik, dla którego sztuka jest religią, filozofią i samym życiem – takim artystą był William Blake i za takiego się uważał. Niebywała inwencja, odrębność, bezkompromisowość i niezachwiana pewność własnych racji – wszystkie miały źródło w przekonaniu o istnieniu lepszego świata ducha, do którego dociera tylko wewnętrzne oko wizjonera.

Wykład będzie próbą przyjrzenia się poezji, sztuce i koncepcji sztuki Blake’a, jego nieortodoksyjnej myśli religijnej i filozoficznej i odpowiedzi na pytanie, kim był jako artysta i człowiek, na czym polegała wyjątkowość jego sztuki i artystycznej wyobraźni.


Mapa