Suka biłgorajska. Instrument - symbol - opowieść XXI wieku / 15 marca

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zapraszamy na wykład Zapraszamy na wykład dr Agata Kusto - “Suka biłgorajska. Instrument - symbol - opowieść XXI wieku” w ramach XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki "Sławne, emblematyczne, kontrowersyjne wędrówki dzieł i arcydzieł w kulturze".

15 marca (środa), godz. 17.30 - Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12

 

We współczesnej etnomuzykologii suka biłgorajska – instrument muzyczny z grupy chordofonów kolanowych - śmiało może aspirować do znaku, symbolu, emblematu. Odwołuje się do regionu biłgorajskiego, nawiązuje do archaicznych technik muzykowania, jego forma i kształt są niepowtarzalne, co świetnie wpisuje się w oczekiwania współczesnych odbiorców kultury. Podczas wykładu przedstawię pierwsze wzmianki o tym zabytku na ziemiach polskich oraz fascynującą historię rekonstrukcji instrumentu. Aktualną obecność suki w kręgach muzyki tradycyjnej i folkowej poznamy poprzez materiały video, informacje medialne i literaturę kulturoznawczą.

Podczas wykładu będzie można zobaczyć i usłyszeć grę na suce biłgorajskiej w wykonaniu Ireny Krawiec.
Irena Krawiec jest animatorką i założycielką zespołów: "Jarzębina", w którym śpiewa, dziecięcej grupy "Wisienki" oraz zespołu męskiego "Borowiacy" z Branwi. Dzięki jej inicjatywom Kocudza stała się ważnym miejsce na mapie etnograficznej Polski. Współpracuje z wieloma instytucjami i udziela się w inicjatywach fundacji i stowarzyszeń związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem folkloru muzycznego Kocudzy i okolic. Prócz śpiewu, który jest jej domeną, od kilku lat Irena Krawiec zgłębia tajniki gry na suce biłgorajskiej, stanowiącej dziś symbol tradycji muzycznych Kocudzy.

 

Agata Kusto

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, od 2013 roku redaktor naczelna „Pisma Folkowego”, które w 2020 roku otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, od 2022 roku adiunkt w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Zajmuje się polskim folklorem muzycznym, szczególnie tradycyjnymi śpiewami religijnymi, pieśniami obrzędowymi oraz muzyką instrumentalną wraz z instrumentarium wsi z obszaru Lubelszczyzny i Podlasia. Bada i dokumentuje transformacje w zakresie kultywowanych i rekonstruowanych tradycji muzycznych a także inspiracje folklorem w muzyce folkowej. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do wydawnictw płytowych oraz monografii o charakterze źródłowym, jak Z maciejowickiej sceny. Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019 (Lublin 2021), Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem” (Lublin 2015), Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar cz. 6, Lubelskie t. 4 (współaut. Z. Koter; Lublin 2011), za którą otrzymała Nagrodę Naukową „Marii Curie” przyznaną zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego.

 

 

 


Mapa