Pisane w kotle. Spotkania z Jackiem Gallantem / 30 września

Adres:

Filia nr 11 MBP, Filia nr 21 MBP
ul. Lwowska 6, Rynek 11
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

Zapraszamy na dwa spotkania autorskie z Jackiem Gallantem i książką "Pisane w kotle (2013 -2018)"

Filia nr 11 MBP, ul. Lwowska 6 - 29 września, godz. 10.00

Filia nr 21 MBP, Rynek 11 - 30 wrzesnia, godz. 16.00

Jacek Gallant trafił do Kosowa przez przypadek. Nie był to już bałkański kocioł piekielny, choć echa niedawnej wojny były tam wszechobecne. Trafił na czasy wychodzenia z wojennej traumy. Kruchego pokojowego czyśćca. I zaczął je opisywać.
Tak powstała oryginalna kronika Kosowa. Kiedy już przestało być zbuntowaną serbską prowincją, ale jeszcze nie zostało faktycznym, niepodległym państwem. Kronika powstawała latami. Od pierwszych wrażeń przybysza. Opisów miejscowej rzeczywistości , zwłaszcza zaskakującego, czasem niezrozumiałego dla „zachodniego Europejczyka” bałkańskiego chaosu. Kończy się eksperckimi wyjaśnienia i analizami rozjaśniającymi tym „zachodnim Europejczykom” ów chaos. Ten bałkański porządek.

Jacek Gallant (rocznik 1956), rodowity Lublinianin, prawnik, dziennikarz, działacz samorządowy.
Absolwent V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na Wydziale Prawa I Administracji UMCS w Lublinie uzyskał tytuł magistra prawa a swoje kwalifikacje menedżerskie doskonalił na studiach podyplomowych w ówczesnej Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Rozpoczął pracować jako dziennikarz jeszcze na studiach na łamach „Konfrontacji” - dodatku studenckiego do „Kuriera Lubelskiego” (1978). Był redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego ZW SZSP w Lublinie” oraz jego wydań strajkowych w 1981 r. W 1982 r. został dziennikarzem „Kuriera Lubelskiego” a wiosną 1983 r. - dziennika regionalnego „Sztandar Ludu”. Od 1989 r. był korespondentem zagranicznym „Sztandaru Młodych” w Finlandii. Publikował też w tygodniku „Wprost”. Po powrocie do Polski w 1991 roku związał się na krótko z biznesem, współtworząc lokalne firmy. Wrócił do dziennikarstwa jako zastępca redaktora naczelnego „Telewizji Niezależnej Lublin” (1991-93), a następnie był członkiem Rady Nadzorczej rozgłośni „Radio Lublin”, zaś później członkiem Rady Programowej tej stacji.
W 1994 roku został wiceprezydentem Lublina (1994-1998) i po raz pierwszy radnym, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje do 2006 roku.
W 2013 r. wyjechał na Bałkany do Kosowa, skąd jako niezależny publicysta pisał teksty do „Kuriera Lubelskiego” i „Trybuny”. Po powrocie z Bałkanów w 2018 roku zaczyna pisać do tej ostatniej gazety teksty z Kijowa.
Jest autorem opowiadań, reportaży, felietonów, audycji radiowych i telewizyjnych, a także fraszek, limeryków i utworów poetyckich.


Mapa