Wanderstrasse: wędrówki obrazów wg Aby’ego Warburga / 21 września

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zapraszamy na inauguracyjny wykład prof. Ryszarda kasperowicza pt. "Wanderstrasse: wędrówki obrazów wg Aby’ego Warburga." z cyklu XIV edycji otwartych wykładów z historii sztuki SŁAWNE — EMBLEMATYCZNE — KONTROWERSYJNE Wędrówki dzieł i arcydzieł sztuki w kulturze

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, godz. 17.30

W historii sztuki, traktowanej jako dyscyplina humanistyczna i uniwersytecka, trudno byłoby znaleźć postać tak niezwykłą, oryginalną, jak Aby Warburg. Ten hamburski uczony, patronujący dziś różnym nurtom badawczym w historii sztuki, niemal od początku swojej kariery naukowej, zajmował się problem, będącym wspólnym tytułem tegorocznej edycji wykładów – wędrówkami obrazów. Warburg badał przede wszystkim to, co sam określił mianem „Nachleben der Antike” – trwania, przekształcania i rewaloryzacji motywów obrazowych, schematów przedstawieniowych, typów ikonograficznych, „wędrujących” od czasów starożytności po mapie obrazowej i symbolicznej pamięci Europy. Lecz dla Warburga owo śledzenie „dróg wędrówek” obrazów było czymś więcej, stanowiło bowiem próbę wniknięcia w mechanizmy kształtowania pamięci obrazowej i odkrywania nie tylko śladów kultury antycznej, lecz ukrytych energii wyrazowych i symbolicznych, tkwiących w antycznych – i w rozmaity sposób przyjmowanych „formułach patosu”. Przypomnieniu postaci i idei tego wielkiego uczonego poświęcony będzie niniejszy wykład.


Mapa