#CzytanieRządzi

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

Nie dotyczy

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

Pod hasłem #CzytanieRządzi dwanaście największych polskich miast oraz Fundacja Powszechnego Czytania zwracają uwagę, że czytanie wspiera indywidualny rozwój człowieka, a także wzmacniania postawę kreatywną i wspomaga kształtowanie społeczeństw obywatelskich. Rozpoczynająca się kampania, to pierwsze w Polsce tak szerokie zaangażowanie władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania.

– Jako wykładowca akademicki od wielu lat obserwujący studentów wiem, że czytanie buduje ciekawość, zachęca do poszukiwania informacji, odkrywania prawdy historycznej. Czytanie ćwiczy nasze kompetencje logicznego myślenia, jest fundamentem nauk zarówno humanistycznych, jak i techniczno-matematycznych. Głęboko wierzę, że wzrost czytelnictwa przełoży się na osobisty sukces każdego człowieka, ale także na wyższy poziom naszej nauki. Dlatego Lublin chętnie dołącza do kampanii #CzytanieRządzi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Unia Metropolii Polskich, czyli dwanaście największych polskich miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław oraz Fundacja Powszechnego Czytania zapraszają do wspólnej pracy na rzecz podniesienia czytelnictwa w Polsce. Podejmowane obecnie przez miasta działania pro-czytelnicze zostaną wzmocnione i uzupełnione kolejnymi pomysłami. W zamyśle organizatorów kampania ma być wstępem i początkiem długofalowej pracy na rzecz poszerzenia grona osób czytających w Polsce.

Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w roli ambasadorów czytania. Kampanii towarzyszą filmy, w których włodarze miast dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, opowiadają o swoich ulubionych lekturach, a także nawykach - dowiemy się między innymi, kto z nich zagina rogi w czytanych publikacjach, a komu przyjaciele nie zwrócili książek.

Ważną rolę w popularyzacji książki i czytelnictwa odgrywa Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Filie MBP gromadząc i udostępniając zbiory wszystkim mieszkańcom, zapewniają nie tylko dostęp do słowa pisanego, audiobooków czy nośników muzyki, ale prowadzą także działalność, której celem jest zachęcenie do częstszego korzystania z książek czy czasopism. W 2021 r. pomimo ograniczeń z powodu pandemii z usług Biblioteki korzystało 46 053 czytelników. Filie odnotowały 366 027 odwiedzin, a czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 017 241 jednostek bibliotecznych, w tym 897 239 książek, 62 363 egzemplarze gazet i czasopism oraz 57 639 jednostek zbiorów specjalnych (audiobooki, muzyka, film). W filiach zrealizowano ogółem 2 974 formy pracy kulturalno-oświatowej, w tym 1 559 form online, w których wzięło udział 91 886 osób. W latach 2011-2021 powstało w Lublinie 9 nowych filii bibliotecznych, a 6 zmieniło swoje lokalizacje. Obecnie sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publiczna liczy 40 filii.

O wysokim poziomie dostępności do bibliotek publicznych w Lublinie świadczą wyniki rankingu opracowanego przez zespół analityków Picodi.com, w którym pod uwagę wzięto wskaźnik liczby bibliotek na 10 tys. mieszkańców w kilkudziesięciu miastach świata. W rankingu krajowym, obejmującym biblioteki publiczne w 18 polskich miastach wojewódzkich, Lublin jest na 3. miejscu, ex aequo z Katowicami. Stosunek liczby bibliotek do liczby mieszkańców dla naszego miasta wynosi 1,21. Wyprzedziliśmy takie miasta jak Warszawa, Gdańsk, czy Kraków, ustępując miejsca tylko Opolu i Rzeszowowi. W badaniu uwzględniono biblioteki publiczne miejskie, regionalne oraz narodowe znajdujące się w obrębie granic administracyjnych poszczególnych miast. Pominięto biblioteki uniwersyteckie, prywatne oraz specjalistyczne. 

 

Pod tym linkiem Prezydent Lublina Krzysztof Żuk promuje naszą bibliotekę i opowiada o swoich preferencjach czytelniczych.


Mapa