IX wieczór z literaturą ukraińską / 5 czerwca

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

wstęp wolny
W niedzielę 5 czerwca 2022 r. o godz. 18 odbędzie się IX Wieczór z literaturą ukraińską w Lublinie. Gościem IX Wieczoru... będzie znany pisarz ukraiński Ołeksandr Irwaneć.
Podczas spotkania mieszkający w mieście Irpień poeta, będzie m.in. czytał wiersze z okresu wojny, powstałe po inwazji rosyjskiej przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.
Moderator spotkania – Andrij Saweneć.
Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (ul. Peowiaków 12).
Spotkanie prowadzone będzie w języku ukraińskim.
Organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Patronat honorowy:
p.o. Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Artem Wałach.
Patronat medialny: Telewizja Polska Lublin, Polskie Radio Lublin, „Kurier Lubelski”.
Zapraszamy!
Ołeksandr Irwaneć (ur. 1961 r. we Lwowie), ukraiński poeta, prozaik, dramatopisarz, scenarzysta filmowy i tłumacz. Dzieciństwo i młodość spędził w Równym. Absolwent Instytutu Literatury im. Gorkiego w Moskwie. Współzałożyciel i członek (wraz z Jurijem Andruchowyczem i Wiktorem Neborakiem) kultowej grupy literackiej „Bu-Ba-Bu”, która stała się symbolem przemiany systemowej w literaturze ukraińskiej w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Debiutował tomikiem poezji Wohnyszcze na doszczi (1987), w ciągu trzech dekad aktywności twórczej opublikował ok. 30 książek.
W przekładach na język polski jako osobne pozycje ukazały się m.in. kilka dramatów O. Irwancia w tłumaczeniu Przemysława Tomanka Recording i inne twory (2001), powieści Riwne/Rowno i Choroba Libenkrafta w tłumaczeniu Natalii Bryżko-Zapór (2006 i 2013). Jego wiersze weszły do antologii poezji ukraińskiej Bohdana Zadury Wiersze zawsze są wolne (2004, 2007, 2012). Kilkadziesiąt publikacji poszczególnych utworów O. Irwancia pojawiło się na łamach polskich czasopism literackich, w tym „Akcentu”, „Literatury na świecie”, „Twórczości” i in. Ponadto utwory Irwancia przetłumaczone zostały na języki czeski, niemiecki, rosyjski, angielski, szwedzki, francuski, białoruski, włoski, chorwacki. Jego dramaty wystawiano na deskach licznych teatrów europejskich. Irwaneć tłumaczył na język ukraiński z polskiego (m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej, prozę Janusz Korczaka i dramaty Janusza Głowackiego), a także z języka białoruskiego, rosyjskiego, francuskiego i czeskiego.
Ołeksandr Irwaneć jest wielokrotnym stypendystą (m.in. Programu Fulbrighta, Fundacji Kulturkontakt Austria, Villi Waldberta, Kolokwium Literackiego w Berlinie, Akademii Schloss Solitude (Niemcy) i in. oraz laureatem licznych nagród literackich, finalistą Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Jest członkiem jury festiwalu teatralnego Bonner Biennale.
Akcja sztuki teatralnej Ołeksandra Irwancia pt. Kłamczuch z Placu Litewskiego (przetłumaczonej przez Jerzego Czecha) toczy się w Lublinie. Sztuka ta grana była na deskach różnych teatrów europejskich, ukazując miasto Lublin jako bramę do Europy dla mieszkańców Europy Wschodniej. W 2005 r. była ona wystawiana także w Lublinie, właśnie na Placu Litewskim, który dzięki O. Irwanciowi stał się w literaturze ukraińskiej miejscem symbolicznym.
W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Ołeksandr Irwaneć wraz z żoną Oksaną Ciupą przebywali we własnym mieszkaniu w mieście Irpień, które obok Buczy i Hostomela było w centrum ofensywy wojsk rosyjskich na Kijów w lutym i marcu 2022 r. W obliczu działań wojsk rosyjskich wraz z żoną musieli ewakuować się z Irpienia w dramatycznych okolicznościach.
 
 
UA:
 
У неділю 5 червня 2022 р. о 18 год. відбудеться в Люблині IX Вечір з українською літературою у Люблині. Гостем ІХ Вечора... буде відомий український письменник Олександр Ірванець.
Під час зустрічі поет, який постійно живе в місті Ірпінь, читатиме, зокрема, свої вірші з періоду війни, створені після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 р.
Модератор – Андрій Савенець
Місце: Філіал № 2 Міської публічної бібліотеки ім. І. Лопацінського в Люблині (ul. Peowiaków 12).
Зустріч вестиметься українською мовою.
Організатори: Українське Товариство, Міська публічна бібліотека ім. І. Лопацінського в Люблині.
Почесний патронат:
в.о. Генерального консула України в Любліні Артем Валах.
Медіа-патронат: Польське Телебачення Люблин, Польське Радіо Люблин, «Кур’єр Любельскі».
Запрошуємо!

 

 

IX_Wieczor_z_lit_ukr_UA_2.jpg

 

IX_Wieczor_z_lit_ukr_PL_2.jpg


Mapa