XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom / do 4 czerwca

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (28 maja - 4 czerwca) ma hasło „Polscy autorzy dla klimatu”.

Ogólnopolskie Tygodnie Czytania Dzieciom są ważnym elementem kampanii “Cała Polska czyta dzieciom”, od wielu lat mobilizując tysiące liderów kampanii, a także szkół, przedszkoli i bibliotek całym kraju do organizowania imprez i wydarzeń czytelniczych oraz popularyzacji idei codziennego czytania dzieciom, które rozbudza pasje czytelnicze wśród młodego pokolenia.

Tegoroczny Tydzień Czytania ma hasło: „Polscy autorzy dla klimatu”. Chcemy pokazać, co piszą polscy autorzy i jak mobilizują nas do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska.

 

 


Mapa