Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy / 11 maja

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

bezpłatnie, wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zapraszają na ostatni wykład z historii sztuki z cyklu "Dzieło sztuki jako zwierciadło historii"

Marcin Maron - "Obrazy historii w filmie Popioły Andrzeja Wajdy".

11 maja 2022, godz. 17.30

Wykład dotyczyć będzie kontekstów historycznych filmu Popioły (1964) w reżyserii Andrzeja Wajdy zrealizowanego na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Film można interpretować jako polemikę z romantyczną legendą Legionów Dąbrowskiego i Napoleona wykreowaną przez Adama Mickiewicza a także z przekazem kulturowym podtrzymywanym przez postromantyzm opartym na tej legendzie (np. domowy kult Napoleona, postromantyczna apoteoza wojska itp.). Reżyser odniósł się w filmie do rzeczywistej historii, jej wizerunku w powieści Stefana Żeromskiego oraz do pewnego modelu świadomości historycznej opartego na pamięci zbiorowej – przekazach, stereotypach ideologicznych i politycznych. Realizacja Popiołów związana była z kontekstem sporów i polemik politycznych i kulturalnych prowadzonych w Polsce w połowie lat 60. dwudziestego wieku.


Mapa