O niszczeniu pomników historii / 26 stycznia

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

bezpłatne

Wykład Jacka Jaźwierskiego "O niszczeniu pomników historii", w ramach XIII edycji otwartych wykładów z historii sztuki Dzieło sztuki jako zwierciadło historii organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS.

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, godz. 17.30

Co chwila pojawiają się doniesienia o niszczeniu jakichś pomników historii: generałów konfederacji w Stanach Zjednoczonych, handlarzy niewolników w Wielkiej Brytanii, reliktów asyryjskich w Iraku i rzymskich w Syrii. W Polsce też zwalaliśmy pomniki komunistów i żołnierzy radzieckich, ostatnio przetoczyła się fala zmian nazw ulic. Działaniom tym towarzyszą debaty o rolę pomników w życiu publicznym, ich wartość historyczną, moralną i estetyczną, a także zbiorową pamięć i historyczną mitologię narodową. Wykład będzie próbą refleksji nad tymi problemami m.in. w kontekście dawnych czystek ikonoklastycznych, dokonywanych z pobudek religijnych raczej niż politycznych. W czym przeszkadzają nam pomniki? Czy należy je usuwać? Czy w ogóle warto je stawiać?

 


Mapa