Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego / 12 stycznia

Adres:

Filia nr 2 MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

bezpłatne

Wykład Piotra Majewskiego pt. "Fotografia jako dokument historii. Casus Władysława Sławnego", w ramach XIII edycji otwartych wykładów z historii sztuki Dzieło sztuki jako zwierciadło historii organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS

Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, 12 stycznia 2022, godz. 17.30

Wykład przybliża sylwetkę i osiągnięcia Władysława Sławnego (1907—1991), polskiego fotografa związanego w pierwszych latach po II wojnie światowej z paryską „Gazetą Polską”, następnie z krajowym czasopismem „Świat”, w końcu z wydawanym w Paryżu ilustrowanym czasopismem polonijnym „Tygodnik Polski”. Prezentacja wybranych obszarów aktywności Sławnego, głównie dotyczących polskiego życia kulturalnego we Francji, jest dogodnym punktem wyjścia do refleksji na temat fotografii dokumentalnej i pojęcia reportażu.


Mapa