"Guernica" Picassa w gabinecie (krzywych) luster / 13 października

Data:

środa, 13 październik 2021

Adres:

Filia nr 2MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

bezpłatnie

Tytułowy obraz Picassa należy do dzieł niezwykłych, ale nie bez przyczyny Hans Belting umieścił tę pracę w swoim katalogu niewidzialnych arcydzieł. Tak często przywoływany jako emblematyczne, by nie powiedzieć plakatowe wyobrażenie nieszczęść i grozy wojny, wykorzystywany jako sztandar w ideologicznych sporach, czy oręż dla osiągnięcia politycznych korzyści, zdaje się zbyt łatwo znikać z oczu jako dzieło artysty.

Ten najlepiej chyba udokumentowany obraz w historii sztuki, sfotografowany już u zarania swojego istnienia w procesie dochodzenia do ostatecznej formy, wciąż poddawany jest wiwisekcjom licznych analiz i interpretacji. Staje się wciąż na nowo niewyczerpanym rezerwuarem dla poszukiwania sensu zarówno samej sztuki, jak i współczesnych, aktualnych wydarzeń, a nie tylko historii (świadomie użyto tu liczby mnogiej), dzięki którym został namalowany. 

Losy samego obrazu oraz dzieje wybranych interpretacji będą okazją do pytań o jego historyczne zakorzenienie i uniwersalne przesłanie.

Wykład Marcina Pastwy, 13 października 2021, godz. 17.30


Mapa