Spotkanie z Wiktorem Kowalczykiem / 9 października

Data:

sobota, 09 październik 2021 06:00 pm

Adres:

Filia nr 30
ul. Braci Wieniawskich 5
Lublin

Kategoria:

Spotkania

Informacja o cenie

bezpłatne

Filia nr 30 MBP zaprasza na spotkanie autorskie Wiktora Kowalczyka wokół tomiku wierszy "Trwanie i przemijanie" (Norbertinum, Lublin 2020) oraz wernisaż wystawy fotograficznej "W poszukiwaniu cienia".

WIKTOR KOWALCZYK - Urodził się w Lublinie. Studiował biologię na UMCS i muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. 20 lat pracy poświęcił Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym (w tym kilkanaście tamtejszemu Muzeum Przyrodniczemu), a od ponad siedmiu pracuje w Muzeum Lubelskim w Lublinie, opiekując się Dworkiem Wincentego Pola na Kalinowszczyźnie. Jest twórcą wystaw i publikacji, organizatorem wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych. Od dzieciństwa zajmuje go fotografia. Pisuje także wiersze.

 

W przypadku mych fotoamatorskich poczynań cienie stanowią jeden z głównych tematów zdjęć. Jako ich łowca podążam tropem – raz za, innym razem naprzeciw promieniom światła – poluję i zbieram trofea. 
Czy mimo odpychających szarości i chłodu, zbytnich uproszczeń i karykaturalnych deformacji, efemeryczności pojawień i negatywnych kulturowych konotacji uda się mi przekonać Państwa, że cienie mogą cieszyć, poruszać, intrygować? Że w sposób zasadniczy wzbogacają nasz świat, wchodzą w dialog ze swymi ‘desygnatami’ i otoczeniem, przy czym mogą pojawić się nowe sensy, skojarzenia...
Zapraszam zatem do krainy cienia, samemu wkroczywszy już w jego smugę. 
Wiktor Kowalczyk 

Mapa