Administratorem Pani/Pana danych osobowych, ujawnionych w niniejszej deklaracji czytelnika, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej jako: MBP). Kontakt z MBP możliwy jest:

· pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
· numerami telefonu: 81-466-62-00

MBP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

· umożliwienia korzystania z zasobów MBP, w tym udostępniania przez MBP zbiorów oraz obsługi ich wypożyczana i zwrotu, a więc w zakresie realizacji przez MBP działalności statutowej oraz obowiązków biblioteki publicznej, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.);
· prowadzenia statystyki dotyczącej użytkowania biblioteki oraz jej zasobów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.);
· prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, dotyczących działalności statutowej MBP oraz organizowanych wydarzeń własnych jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) RODO w związku z przepisami ustawy o bibliotekach.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić dostęp do zasobów bibliotecznych w zakresie ich wypożyczania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów bibliotecznych oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym po raz ostatni odnotowano korzystanie przez Panią/Pana z usług Biblioteki. Szczegółowe zasady dotyczące okresu przechowywania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w § 29 ust. 5 Regulaminu MBP.