PRZYWRACAMY WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU!

Data:

wtorek, 01 czerwiec 2021
- poniedziałek, 12 lipiec 2021 Godzina :

Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Inne

Od 10 czerwca (czwartek) w filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
przywracamy wolny dostęp do księgozbioru
w reżimie sanitarno - epidemiologicznym
z zachowaniem obowiązku:


dezynfekcji rąk
zakrywania ust i nosa
zachowania dystansu (1,5 - 2 m)
zachowania limitu osób (1 osoba na 15 m2)

Niedostępne pozostają:
czytelnie
stanowiska komputerowe


Mapa