Rosnąca popularność naszej inicjatywy oraz uznanie ze strony stałych słuchaczy, spowodowało, że na rok akademicki 2019/2020 przygotowaliśmy jedenastą już edycję wykładów otwartych z historii sztuki pod tytułem “W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki.” Jak co roku wykłady przygotowują pracownicy naukowi oraz doktoranci z Instytutu Historii Sztuki KUL JP II, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i innych ośrodków uniwersyteckich, dydaktycy Instytutu Sztuki UMCS, a także badacze sztuki z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

 

Zagadnienie „jedności sztuk” należy do najstarszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych kwestii w dziejach namysłu nad sztuką i praktyki artystycznej. Problem ten próbowano analizować, szukając np. wspólnej wszystkim sztukom podstawy w naturze („mimesis”), albo też wyprowadzając wszelkie rodzaje twórczości z jednego źródła (wyobraźnia), czy wreszcie wyodrębniając pewne dziedziny twórczości jako domenę bezinteresownego poszukiwania i ucieleśniania walorów czysto estetycznych. Mniej więcej od połowy XVIII wieku zaczęto się zastanawiać, czy możliwy jest bezpośredni przekład jednego języka artystycznego na inny? Czy jedna forma sztuki powinna wzbudzać w odbiorcy wrażenia – doznania charakterystyczne dla innych form? Czy można zbudować dzieło totalne, jednoczące w sobie wszystkie dziedziny twórczości, o czym marzył Wagner, tworząc swoje dramaty muzyczne jako „Gesamtkunstwerk”? Problem ten do dziś dnia pozostaje nierozwiązany, stanowić źródło natchnienia dla bardzo wielu koncepcji i praktyk artystycznych. Cykl niniejszych wykładów będzie poświęcony właśnie temu marzeniu i próbom jego urzeczywistnienia.
prof. Ryszard Kasperowicz

 

 harmonogram_wykladow.jpg

 

Wstęp wolny. Spotkania dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.