Nazwa i adres
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
Polska


 

portret_lopacinskiego.jpg   Hieronim Łopaciński (1860-1906)

Hieronim Łopaciński, patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, nie pochodził z Lublina. Urodził się 30 września 1860 roku w Ośnie Górnym na Kujawach. Sytuacja polityczna w Polsce po Powstaniu Styczniowym zmusiła ojca przyszłego uczonego do szukania pracy w Kaliszu. W mieście tym Hieronim Łopaciński ukończył gimnazjum, ze srebrnym medalem.
Stąd wyjechał na Uniwersytet Warszawski, gdzie po czterech latach nauki otrzymał dyplom kandydata nauk i złoty medal za swą rozprawę dyplomową. Do Lublina Hieronim Łopaciński przybył z Warszawy w styczniu 1884 roku. Podjął tutaj pracę wykładowcy w gimnazjum. Nie znajdując satysfakcji w pracy zawodowej Łopaciński pogrążył się we własne poszukiwania naukowe.

W hierarchii jego zainteresowań na pierwszym miejscu znajdowało się ludoznawstwo, potem językoznawstwo, historia, a następnie muzealnictwo i związana z nim archeologia i prehistoria. Postawienie na pierwszym miejscu etnografii w badaniach naukowych Łopacińskiego wiąże się z panującym w Polsce końca XIX wieku nurtem ideowym, skierowanym ku siłom tkwiącym w warstwie chłopskiej.

H. Łopaciński rozumiał pracę naukową jako służbę narodową, nieustanną pracę realną w różnorodnych gałęziach nauki. Jako działacz - obywatel reprezentował typ ostrożnego pozytywisty, organizującego ochronę zabytków przeszłości. Badał zjawiska i wątki w podaniach i bajkach, zajmował się przysłowiami i gwarą, zbierał różne materiały z kultury społecznej, szczególnie dotyczące "sobótek", nie pomijał faktów z kultury materialnej. Mobilizował wszelkiego rodzaju zbieraczy pamiątek kultury narodowej, a specjalnie kultury ludu polskiego, dawnej i współczesnej. Ukoronowaniem jego wysiłków było zorganizowanie wystawy rolniczo - przemysłowej w Lublinie w 1901 roku. Był to pierwszy poważniejszy pokaz przeglądowy wartości ludowych z terenu Lubelszczyzny, który stanowił podstawę do dalszej działalności, przede wszystkim do zorganizowania muzealnych zbiorów etnograficznych.

Pracując na prowincji, z dala od wielkich zbiorów książek, Łopaciński był zmuszony do stworzenia własnego podręcznego księgozbioru .W ciągu dwudziestu trzech lat swego pobytu w Lublinie Łopaciński zgromadził ponad 10 000 tomów książek, a także wiele inkunabułów, rękopisów, rycin, atlasów, a nawet zbiorów ceramicznych i numizmatycznych. Instynkt zbieracza kazał mu gromadzić dokumenty bez względu na ich przydatność, choćby po to tylko aby uratować stary dokument przed zniszczeniem. Księgozbiór Łopacińskiego znali inni naukowcy, badacze i studenci. Jako uczony należał do typu altruistów, chętnie udzielających innym swych wiadomości i zdobyczy. Hieronim Łopaciński uważał zgodnie z zasadami pozytywizmu, że każda praca, nawet ta najmniej efektowna, sumuje się w wielkie dokonania pod warunkiem systematyczności i obowiązkowości, a także kompetencji w jej wykonaniu, w poczuciu odpowiedzialności za wszystko co się robi.

W tym tkwi także idea Łopacińskiego pozostawienia swojego księgozbioru społeczeństwu lubelskiemu, jako zadatku przyszłej dużej biblioteki publicznej. Natomiast przedmioty archeologiczne, numizmatyczne oraz inne kulturoznawcze przeznaczył jako podstawę muzeum lubelskiego. Zamysł Hieronima Łopacińskiego, po jego przedwczesnej i tragicznej śmierci
(24 sierpnia 1906 roku) zrealizowali przyjaciele, stawiajac mu pomnik w postaci biblioteki jego imienia.

 

Iwona Kaczor

"Któż Go nie znał w Lublinie? Z zarośniętą brodą,
abnegat w okularach, spoza których oczy
spoglądały poważnie i mądrze, choć młodo,
po znajomych ulicach do gimnazjum kroczył "...
K. A. Jaworski

 

 

 

 

Internet
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konto bankowe
BANK PEKAO S.A. V Oddział Lublin
nr 71 1240 1503 1111 0010 0135 9131

 

 

Telefony ogólne
Telefon
+48 81466-62-00
Telefon
 +48 81 466-62-50
  fax
 +48 81466-62-49

 

 

Dyrektor
Telefon
Piotr Tokarczuk
Telefon
+48 81  466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych
Telefon
Renata Filipiak
Telefon
81 466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Dział Księgowości
Telefon
Agnieszka Chudnicka
Telefon
81 466-62-60
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Telefon
Dariusz Wilczek
Telefon
81 466-62-91
Telefon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kancelaria
Telefon
Agata Kowalska
Telefon
81  466-62-50
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Radca Prawny
Telefon
Jarosław Ligaj

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
Telefon
Mirosław Walicki
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Marketingu
Telefon
Beata Wijatkowska
Telefon
81-466-62-53
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Marketingu
TelefonAleksandra Flis
Telefon81-466-62-95
Poczta emailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
Telefon
Anetta Serafin
Telefon
81 466-62-52
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

 

Dział Opracowania Zbiorów
Telefon
Magdalena Łaska
Telefon
81 466-62-67
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Gromadzenia Zbiorów
Telefon
Barbara Stanowska
Telefon
81 466-62-78
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Telefon
Małgorzata Pieczykolan
Telefon
81 466-62-87
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dział Komputeryzacji
Telefon
Paweł Kieroń
Telefon
81 466-62-55
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Samodzielne Stanowisko - Bibliotekarz Systemowy
  Telefon
 Radosława Kwiatkowska
  Telefon
 81 466-62-66
  Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pracownia Plastyczna
Telefon
Urszula Kozak
Telefon
81 466-62-51
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych
Telefon
81 466-62-00
Poczta email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Regulamin biblioteki