Gorset i dynamit / 15 lipca - 6 sierpnia

Adres:

Galeria OKNA MBP
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kategoria:

Wystawy

Informacja o cenie

wstęp wolny

Galeria OKNA MBP zaprasza na „Gorset i dynamit” - najnowszą wystawę Biura „Niepodległa” prezentującą sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich wspólmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry Piłsudskiej.
Historia II Rzeczypospolitej łączy historie ludzi, którzy walczyli o wolność ojczyzny i świadomie pracowali na rzecz jej odbudowy na różnych frontach – nie tylko tych wojskowych, ale też wyzwań codzienności, pracy czy zmian społecznych. W procesy te aktywnie włączali się zarówno Polacy, jak i Polki. One realizowały swoje cele dzięki determinacji, uporowi i często wbrew opinii bliskich i społeczeństwa.

W młodości przemycały broń, zakładały organizacje kobiece, walczyły o niepodległość Polski i przemierzały Europę, żeby zdobyć wykształcenie. Po wyjściu za mąż nie zwolniły tempa. Wraz z tysiącami koleżanek i działaczek odbudowywały ojczyznę, do czego niezbędne było ujednolicenie i zrekonstruowanie niemal każdej dziedziny życia w obszarze nowych granic II RP.

Na wystawie „Gorset i dynamit” każda z dam II RP reprezentuje jedną z kwestii kluczowych dla budowania silnego państwa. Każdy z siedmiu rozdziałów wystawy przedstawia wybrany problem kontekstowy, sylwetkę jednej z Dam Niepodległości oraz krótki biogram jej męża z pełnioną przez niego funkcją:

Wolność – Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
Niepodległość – Maria Bartel (1881-1969)
Tożsamość – Elżbieta Korfanty (1882-1966)
Edukacja – Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
Odpowiedzialność – Helena Paderewska (1858-1934)
Zaangażowanie polityczne – Zofia Moraczewska (1873-1958)
Prawa kobiet – Michalina Mościcka (1871-1932)

 

Wystawa czynna w dniach 15 lipca do 6 sierpnia 2024 - Galeria OKNA MBP, ul. Peowiaków 12 (I piętro)


Mapa