Prezydenci Królewskiego Miasta Drukuj
wtorek, 14 luty 2017
image_001.jpgDla historii ważny
Kraków, Gdańsk, Warszawa
Na wschodzie Lublin
Miasto bez reklamy
Lokowane w sercu Polski (…)
Miasto przyjazne ludziom
Piękno bez reklamy
Fragment wiersza Ireny Ciesielskiej–Piech z tomiku „Lublin - piękno nie odkryte“

Inauguracja Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich w Filii nr 19 rozpoczęła się wykładem Haliny Danczowskiej o prezydentach Lublina. Nasza koleżanka z właściwą sobie żarliwością przekazu, przybliżyła nam w ujęciu chronologicznym wizerunki  tych, którzy przez wieki tworzyli i tworzą historię i wielkość Lublina.

Przedstawione krótsze i nieco dłuższe biogramy burmistrzów i prezydentów Lublina, nasza prelegentka ubogacała materiałem źródłowym  oraz faktograficznym. To dzięki ich niepowtarzalnej osobowości, pracowitości, talentowi organizacyjnemu, znajomości gospodarki miejskiej, kompetencji oraz społecznikowskiej pasji zmieniało się oblicze naszego miasta. Liczne anegdotki oraz  ciekawostki wzbogacały spotkanie.
Listę otwiera Sebastian Fabian Klonowic. Nie wszyscy wiedzą, że ten poeta, kompozytor i wykładowca w Akademii Zamojskiej w 1592 roku objął urząd wójta Lublina, a od 1594 roku   burmistrza.
Następnie prelegentka przywołała prezydentów z okresu I Rzeczypospolitej: Jana Kantego Makarowicza  oraz Teodora Gruella Greta. Trudno jest zapamiętać nazwiska wszystkich 15 prezydentów Lublina z czasów zaborów, których działalność pani Danczowska pokrótce omówiła. Można wśród nich wymienić Michała Lamprechta, Beniamina Finke, Marcina Poplewskiego, Alberta Paczyńskiego, Edwarda de Toll, Mikołaja Góreckiego, Leopolda Wronckiego i  Henryka Wolińskiego.
Szczególną uwagę nasz gość poświęcił gospodarzom miasta okresu międzywojnia. Wśród przywołanych sylwetek znalazł się między innymi adwokat Jan Turczynowicz, wybitny   działacz samorządowy, sędzia Czesław Szczepański, Józef  Piechota, Bolesław Liszkowski, oraz  Roman Ślaski.
Bardzo ciekawie Halina Danczowska przybliżyła nam obraz Lublina z czasów wrześniowego bombardowania miasta w roku 1939 oraz dalsze jego funkcjonowanie w warunkach okupacji niemieckiej. Przywołała niekwestionowane zasługi prezydentów okresu międzywojnia w dziele likwidowania wieloletnich opóźnień w zakresie gospodarki komunalnej odziedziczonych po zaborcach oraz w nakreśleniu przez kolejnych prezydentów ambitnych planów rozwoju przestrzennego Lublina, zrealizowanych dopiero  w pełni po II wojnie światowej.
Po krótkiej wzmiance o prezydentach z okresu PRL-u: Marianie Chojnowskim i Stanisławie  Krzykale dochodzimy do  czasów wolnych wyborów 1989 roku i prezydentów III Rzeczypospolitej - Sławomira Janickiego, Leszka Bobrzyka, Pawła Bryłowskiego,  Andrzeja Pruszkowskiego, Adama Wasilewskiego  i obecnego prezydenta Krzysztofa Żuka.

Prelekcja o Prezydentach Lublina stała się dla przybyłych uczniów z Gimnazjum nr 1 w Lublinie oraz klubowiczek znakomitą lekcją wiedzy o tych, którzy przez wieki pełnili zaszczytną funkcję dla dobra jej mieszkańców. Lekcją historii o naszej Dziesiątej, o naszym mieście i zmianach jego oblicza na przestrzeni dziejów.

Wszystkich zainteresowanych bliżej  tym tematem odsyłamy do niezwykle cennej publikacji Józefa Marczuka z niezwykłymi wizerunkami gospodarzy miasta oraz do strony lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/prezydenci-lublina z  pełnym wykazem prezydentów Lublina.
Jolanta Jurkowska
image_002.jpg
image_003.jpg
image_004.jpg
image_005.jpg
image_006.jpg
image_007.jpg
image_008.jpg
image_009.jpg
image_010.jpg
image_011.jpg

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego