image001.jpg

W ogłoszonej uchwale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" podpisanej przez Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego czytamy: "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczgólności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne".