Po co oni to robią, czyli wyzwania krytyki muzycznej XXI wieku.

Data:

środa, 13 styczeń 2021 05:30 pm

Adres:

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wydarzenie online na stronie Facebooka MBP i stronie internetowej Biblioteki Miejskiej

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

Wielość postaw twórczych, swoisty konglomerat stylów, technik i postaw kompozytorskich stwarzają istne „pole minowe” dla dzisiejszego krytyka muzycznego. Czy obecnie, jak głosił Stefan Jarociński, krytyk pośredniczy w odbiorze dzieła i dopomaga w jak najpełniejszym jego zrozumieniu? Kim są dzisiejsi krytycy i czego szukają w tej zanikającej profesji? Jaka twórczość muzyczna poddawana jest krytyce i w jaki sposób? Na te pytania spróbuję dać odpowiedź odwołując się do przykładów współczesnych festiwali i wydarzeń artystycznych inspirowanych tradycją, jak Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.


Mapa