Po co oni to robią, czyli wyzwania krytyki muzycznej XXI wieku.

Data:

środa, 13 styczeń 2021 05:30 pm

Adres:

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wydarzenie online na stronie Facebooka MBP i stronie internetowej Biblioteki Miejskiej

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS zaprasza na XII edycję otwartych wykładów z historii sztuki. pt. "Artysta jako krytyk. Krytyk jako artysta".

Zapraszamy na wykład Agaty Kusto pt. "Po co oni to robią, czyli wyzwania krytyki muzycznej XXI wieku."

 

Wielość postaw twórczych, swoisty konglomerat stylów, technik i postaw kompozytorskich stwarzają istne „pole minowe” dla dzisiejszego krytyka muzycznego. Czy obecnie, jak głosił Stefan Jarociński, krytyk pośredniczy w odbiorze dzieła i dopomaga w jak najpełniejszym jego zrozumieniu? Kim są dzisiejsi krytycy i czego szukają w tej zanikającej profesji? Jaka twórczość muzyczna poddawana jest krytyce i w jaki sposób? Na te pytania spróbuję dać odpowiedź odwołując się do przykładów współczesnych festiwali i wydarzeń artystycznych inspirowanych tradycją, jak Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.


Mapa