Krytyczna przebudowa – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Data:

środa, 09 grudzień 2020 05:30 pm

Adres:

Kategoria:

Inne

Informacja o cenie

wydarzenie online na stronie Facebooka MBP i stronie internetowej Biblioteki Miejskiej

Zewnętrzny adres URL wydarzenia

W latach 70. XX w. miał powstać w Lublinie monumentalny gmach, mieszczący teatr dramatyczny i filharmonię. Miejsce tej inwestycji nie było wybrane przypadkowo – w najbliższej okolicy znajdowała się siedziba KW PZPR (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny), a poza tym, za sprawą skali przedsięwzięcia starano się przyćmić bryłę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1974 roku w centrum miasta ruszyła budowa gmachu, który zaprojektował Stanisław Bieńkuński dwa lata wcześniej (1972). W 1996 roku udało się wykończyć fragment budynku, lecz zasadnicza jego część pozostawała długo w formie szkieletu, współczesnych ruin przypominających czasy schyłkowego PRL-u. W 2007 roku władze regionu, decydując o utworzeniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, ogłosiły międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Dwa lata później Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Stanisława Fiszera za najlepszy projekt uznał koncepcję przygotowaną przez lubelską pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy. Ten sam zespół opracował również koncepcję zagospodarowania Placu Teatralnego przed budynkiem. 
Celem wykładu będzie próba określenia charakteru i tożsamości tego skrawka przestrzeni, zarówno w aspekcie topograficznym, historycznym — uwzględniającym przede wszystkim proces powstawania Teatru w Budowie, jak też interpretacyjnym — odnoszącym się do zagadnień wynikających z krytycznej analizy tej architektonicznej realizacji i programu ideowego, który można odtworzyć na podstawie autorskiej książki architekta odpowiedzialnego za dzisiejszy kształt CSK – Bolesława Stelmacha (Teatr w Budowie. Dziennik podróży [Theatre Under Construction. Travelogue], Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2016).


Mapa