20200224 F10 Jankowska

Kiedy świat

otwierał ramiona
cofała się
w dzieciństwo
M. Jankowska z tomu Globalne ocieplenie

20200130 F10 Tokarczuk

"Najgorsze bywa to, co powtarzalne, rytmiczne, niezmienne, przewidywalne, nieuchronne i bezwładne - to, na co się nie ma wpływu, a co chwyta w swoje kleszcze i targa ze sobą do przodu."
O. Tokarczuk "Opowiadania bizarne"

wystawa w Filii nr 11 MBP

Filia nr 11 zaprasza na wystawę obrazów "Moja twórczość" Magdaleny Szymańskiej absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Magda malarstwem zajmuje się od dwóch lat, wcześniej tworzyła czarno-białe grafiki. Najczęściej maluje abstrakcje, pejzaże i sztukę nowoczesną, jej ulubionym motywem są drzewa i baletnice. Na co dzień pracuje w Filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Więcej zdjęć na stronie Facebooka Filii nr 11.

Litewskie krajobrazy

Po raz kolejny w Filii nr 10 zagościł Wiesław Wiącek. Każde spotkanie z "Panem od wędrówek" to podróż do miejsc opisywanych na kartach literatury. Nie inaczej było 26 listopada, kiedy to pan Wiącek zabrał nas w podróż po Litwie.

Anioły Basi

Zapraszamy na ul. Lwowską do odwiedzenia wystawy "Anioły Basi". Autorką figur jest Barbara Bartnik.
Wystawa jest w Filii 11 do końca lutego.