Jazz Tyrmanda

Do 31 maja w Filii nr 36 można oglądać wystawę "Jazz Tyrmanda". W wystawie wykorzystano fragmenty tekstów Leopolda Tyrmanda: "Zły", "U brzegów jazzu", "On Freedom", książki Mariusza Urbanka "Zły Tyrmand", artykułów i wywiadów autorstwa Mateusza Święcickiego, Pawła Brodowskiego publikowanych na łamach Jazz Forum". Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także Agencji Prasowej Fotonova.
Scenariusz wystawy: Justyna Polakowska
Opracowanie graficzne: Ewa Gołda
Realizacja: wystawypolakowska.pl

Fotoramy, w jednej z nich plansza tytułowy wystawy "Piosenka Norwida"

Filia nr 36 zaprasza do oglądania wystawa "Piosenka Norwida". W wystawie wykorzystano wiersze Cypriana Kamila Norwida z tomu "Pisma wybrane" pod red. Juliusza W. Gomulickiego, wypowiedzi o dziełach Poety cytowane z tegoż tomu oraz fragment z książki "Romantyzm. Nowe Spojrzenie" Aliny Kowalczykowej. Ilustracje sporządzone zostały na bazie rysunków i akwareli Cypriana Kamila Norwida zebranych w archiwum Biblioteki Narodowej.
W 200-lecie urodzin poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

20200916 F36 Andersen

Filia nr 36 zaprasza do obejrzenia wystawy "Plakat w Teatrze Andersena", która jest już dostępna w Akademii 36 na pierwszym piętrze. Są to plakaty do takich spektakli jak: "3 świnki", "Czerwony Kapturek", "Przygody Pszczółki Mai", "Lustra opowiadają w czwartek", "Historia naturalna", "Przygody Sindbada Żeglarza", "Bajki Wilde", "Pieśń o Rolandzie", "Podwójne życie Weronki", "Król Roger". Najstarszy z prezentowanych afiszy pochodzi z 1980 roku, natomiast najnowszy z 2019 roku.

Logo_Akademia_Seniora_online.png

Dziesiątego grudnia w Filii 36 zainaugurowaliśmy cykl czwartkowych warsztatów Akademii Seniora online pod hasłem "Trenuj umysł z biblioteką".

20200310 F36 ksiazka elektr

W 2020 roku w dniach od 1 do 7 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej. Z tej okazji pracownicy Filii nr 36 przygotowali spotkanie na temat książek elektronicznych i platformy Legimi.